Važni telefoni

Ocijeni >

Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Prijava kvara na telefonu:  1271; 1500
Informacije o telefonskim brojevima: 1181
Posredovanje međunarodnih razgovora: 1201
Republički Hidrometeorološki Zavod: 1325
AMS: 19807
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828
Elektrodistribucija +382(0)51 271 078, +382(0)51 271 079   
Državna bezbjednost +382(0)51 271 311   
Direkcija za nekretnine +382(0)51 274 451; +382(0)51 274 452